KONTAKT

Obchodný názov: TOSTAV, s.r.o.
Sídlo: Bernolákova 12, 934 01 Levice

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sro, vložka č. 13233/N

Vedenie firmy:

Ing. Peter Tošál st., konateľ spoločnosti – 0903 723 214
Ing. Peter Tošál ml., konateľ spoločnosti – 0903 129 768

E – mail: tostav@tostav.sk
Tel.: 036 631 21 23

IČO: 36547441
DIČ: 2020157601
IČ DPH: SK2020157601

Banka: UniCredit banka
IBAN: SK58 1111 0000 0014 3291 1005

Banka: Prima banka Slovensko
IBAN: SK75 5600 0000 0071 3715 0001